HOOFDTHEMA'S 2018-2022

1. Huisvesting

Goede en diverse huisvesting is de basis voor leefbaarheid. Op een beperkte ruimte vraagt dit om ambitie, visie en innovatie! De gemeente en het woningbedrijf hebben een sleutelrol en moeten deze veel meer benutten.

2. Sterke gebalanceerde Economie

Er leven steeds meer zorgen over (teveel) groei, maar tegelijk ook over kwalitatief goede werkgelegenheid op het eiland. Economische ontwikkelingen moeten perspectief bieden voor de (werkende) gemeenschap op de lange termijn. Het is tijd voor een gebalanceerde sociaaleconomische visie.

3. Betrouwbare Veerdienst

Investeren in duurzame en constructieve verhoudingen met alle partijen die betrokken zijn bij de korte- en langetermijnoplossing van de veerverbinding. Ameland heeft recht op een goede
bereikbaarheid en dat is mogelijk!

4. Ameland Energie Neutraal

Ameland loopt landelijk gezien in de voorhoede. Deze voorsprong moeten we behouden. Groen moet je doen.

5. Sociaal op Eilandschaal

Zorg, sport, onderwijs, kinderopvang, enz. De gemeente moet samen met verantwoordelijke partijen zorgen voor sociale voorzieningen die aansluiten bij de vraag van de toekomst. Het is van
belang dat er integraal en out-of-the-box naar mogelijkheden en oplossingen wordt gekeken.

6. Politieke en Bestuurlijke Vernieuwing

Minder partijpolitiek. Minder waan van de dag. Minder populisme. Meer vooruit kijken en de krachten bundelen om tot consistent langetermijnbeleid te komen.

Please reload